BASES DE LA CONVOCATÒRIA

conFusión V

1. Què és conFusión?

Benimaclet conFusión és una plataforma cultural de trobada i diàleg oberta a totes les persones. És un procés participatiu que es desenvolupa al llarg d’un any i que culmina amb la celebració d’un esdeveniment de caràcter multidisciplinari que tracta de promoure la lliure expressió i l’acostament directe entre públic i artistes.

A les darreres quatre edicions, l’esdeveniment ha obtingut grans resultats i un impacte sociocultural important al barri valencià de Benimaclet. Sota el lema ‘’No importa allò que cadascú vulga o sàpiga fer, si no que ho compartisca i expresse lliurement’’, està obert a totes les persones que vulguen compartir les seus idees i les seus creacions. Al mateix temps, convida a participar a aquelles persones que vulguen compartir un espai privat per a allotjar o organitzar activitats: una casa, una terrassa, un balcó, un baix, un taller… qualsevol espai és benvingut per a ser llar d’art i cultura.

Durant dos dies, els carrers i els espais participants del centre històric de Benimaclet i els seus voltants es transformen en un punt de trobada on el públic tindrà la possibilitat de gaudir del programa de forma lliure i gratuïta. El barri es converteix en un espai integrador i un gran laboratori de creació interdisciplinària i d’intercanvi d’experiències.

Benimaclet conFusión no té cap finalitat lucrativa i tampoc té cap patrocinador comercial. Tot el treball realitzat es basa en compartir. Totes les persones que formem part de l’organització som voluntàries i assumim uns principis que són la base de totes les nostres accions. Tots els artistes i tots els espais accepten respectar els mateixos principis.

Perquè tot açò siga una realitat, Benimaclet conFusión obri la convocatòria de la seua V edició amb la finalitat de que, tant els artistes com els espais, puguen presentar les propostes.

La V edició del conFusión tindrà lloc durant el cap de setmana del 20 i 21 d’Octubre del 2018, des de les 11h fins a les 23h.

2. Procediment de sol·licitud. Forma i terminis.

Les persones i els espais que desitgen participar activament en l’esdeveniment hauran de registrar-se mitjançant la convocatòria (5 de Maig-20 de Juny).
La convocatòria és gestionada per mitjà de la plataforma orfheo (www.orfheo.org/event/confusion2018), enllaç també disponible a la pàgina web del conFusión (http://beniconfusionfest.es).

 • Els artistes hauran d’apuntar-se en una de les huit categories: audiovisuals, música, arts escèniques/poesia, art urbà, exposicions, tallers i d’altres..
 • No s’acceptaran propostes fora de termini (20 de juny).
 • Darrerament a la inscripció (presumiblement abans del tancament de la convocàtoria i no més tard de la primera setmana de Juliol), l’organització es posarà en contacte amb les persones responsables dels espais, amb l’objectiu d’establir una visita per a escoltar les preferències i estudiar les possibilitats que ofereixen.
 • Una vegada tancada la convocatòria (20 de Juny), l’organització estudiarà el tipus i la quantitat d’espais disponibles amb l’objectiu de conéixer la quantitat de propostes que el conFusión és capaç d’albergar. Es buscarà, al mateix temps, un equilibri entre la quantitat de propostes de cada categoria, amb la fi de compondré un esdeveniment multidisciplinar.
 • L’organització estudiarà totes les propostes rebudes atenent a si són o no són realitzables i a si s’ajusten als punts descrits a l’apartat ‘’Continguts de les propostes artístiques’’. És desig de l’organització aconseguir posar en escena totes les propostes, però, en cas de no ser possible degut a un desequilibri entre artistas/espais, es farà una preselecció atenent als punts descrits a l’apartat ‘’Condicions de participació per als artistes’’ i es comunicarà el resultat.
 • Arribat aquest punt, l’organització confeccionarà el programa del conFusión intentant maximitzar la sinergia entre espais i artistes. Així mateix, es buscarà fomentar la fusió de les diferents disciplines en un mateix espai, sempre i quan siga possible i el grup d’artistes estiga d’acord.
 • A continuació, es presentarà el programa específic de cada espai als seus responsables (al voltant del 30 de Juliol). En última instància, són aquestos qui acceptaran albergar les propostes artístiques. Si és necessari, se realitzaran els canvis pertinents al programa.
 • L’organització contactarà directament amb els artistes seleccionats i amb aquells en llista d’espera (si així ho indicaren al formulari d’inscripció) a partir del 30 de Juliol. Es posarà en contacte a cada artista amb l’espai assignat i amb la resta de persones amb qui compartirà posada en escena (en cas d’haver-ne).
 • Els i les artistes seleccionats hauran de confirmar el seu compromís de participació al conFusión en l’espai i horari assignat, no més tard del 15 de Setembre. Si un artista no confirma explícitament la seua participació abans del termini establert, l’organització cancel·larà la proposta i es posarà en contacte amb els i les artistes en llista d’espera. És important recordar tant als artistes com als espais que es posen en contacte entre ells per a un millor funcionament.
 • Els i les artistes hauran de contactar amb el responsable de l’espai, amb la fi de visitar-ho i resoldre dubtes i necessitats tècniques, de manera imprescindible abans del 6 d’Octubre.
 • L’organització realitzarà un seguiment de la relació artista-espai. Si en el termini de fins a 2 setmanes prèvies a l’esdeveniment (6 d’Octubre) no s’haguera produït el contacte artista-espai, l’organització cancel·larà la proposta.
 • L’organització anima a que el grup d’artistes que ocupen un mateix espai es reuneixen a l’hora amb les persones responsables d’aquest, per tractar de posar idees en comú i millorar l’experiència de tots.

3. Condicions de participació per als artistes.

3.1. Continguts de las propostes artístiques

 • Totes les propostes han de respectar i recolzar els huit principis que defineixen a Benimaclet conFusión. En cas de no compartir o atemptar contra aquests principis, les propostes seran estudiades i estaran subjectes a la no inclusió en l’esdeveniment.
 • Totes les propostes presentades han de ser pròpies i originals.
 • Les propostes han de ser realitzables al carrer i/o en els espais participants (dependrà dels tipus d’espais disponibles i els seus horaris d’apertura). Els i les artistes han d’entendre i acceptar que el conFusión té lloc en espais no convencionals que, en la major part del casos, no estan preparats per a complir amb totes les necessitats tècniques de cada proposta. És imprescindible una actitud de col·laboració i respecte amb l’espai que acull la teua proposta.
 • Es cobrirà fins 30€ (de manera justificada) una despesa de material fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat exclusivament durant aquest esdeveniment.

3.2. Característiques tècniques de so

 • L’amplificació dins dels espais es veurà reduïda al mínim possible, sempre atenent a les indicacions dels responsables de l’espai. En la mateixa línia estarà afectada la percussió.
 • L’amplificació als carrers haurà d’adaptar-se a les disposicions contingudes en els permisos de l’ajuntament. En la mateixa línia estarà afectada la percussió.
 • L’organització disposa d’una quantitat molt reduïda d’equip d’emergència per a imprevistos. Per tant, tindran preferència en la selecció per a participar les propostes que disposen de tot l’equip necessari per a la posada en escena, així com aquelles propostes dispostes a compartir el seu equip amb altres participants, fomentant la col·laboració. En aquest cas, l’organització es farà responsable del material prestat.

3.3. Exposicions

 • Totes les obres expositives estaran visibles per al públic durant tot l’esdeveniment (2 dies) des de les 11h fins a les 20h. El muntatge i desmuntatge dependrà de la disposició horària de l’espai assignat i haurà de realitzar-se fora dels horaris de l’esdeveniment com a màxim 3 dies abans i després de la seua celebració.
 • Cada artista es compromet a realitzar el muntatge i el desmuntatge de les seues obres atenent a les indicacions del responsable de l’espai assignat.
 • Cada artista haurà de posar-se d’acord amb l’espai per a que, en tot moment, dintre els horaris de l’esdeveniment, l’exposició estiga controlada per un responsable i accessible per al públic.

3.4. Street Art

 • Les obres hauran de ser realitzades durant els dos dies que dura l’esdeveniment
 • En ser material fungible, Benimaclet conFusió proporciona fins a 6 pots de pintura en spray a les propostes seleccionades. L’artista serà responsable de la resta del material necessari per a realitzar l’obra.
 • El nombre de l’esdeveniment haurà d’estar present en la signatura de l’obra.
 • En el cas que l’obra vaja a realitzar-se en la paret o persiana d’un espai privat, és responsabilitat de l’artista posar-se d’acord amb el propietari de la paret sobre el disseny i el seu eventual cost.
 • El nombre de propostes que finalment podran ser realitzades durant l’esdeveniment depén del nombre de superfícies disponibles per a pintar. En cas de no trobar suficients superfícies, es donarà prioritat a la creació d’obres col·lectives.

3.5. Caràcter gratuït de l’esdeveniment

 • Totes les activitats del conFusión seran gratuïtes (no es cobra entrada).
 • Les obres exposades no podran vendre’s durant els dies de l’esdeveniment i, per açò, no està permés ensenyar el seu preu. No obstant açò, s’anima a cada artista a estar present en la seua exposició per a acordar una venda futura amb persones interessades
 • Cap participant del Benimaclet conFusión (espais, artistas o organització) rep una remuneració econòmica.

3.6. Compromisos dels artistes

 • Estar present en l’esdeveniment amb la suficient antelació per a realitzar el muntatge i proves necessàries per a dur a terme la seua proposta segons l’horari acordat.
 • Contactar amb el responsable de l’espai assignat abans del 6 d’Octubre
 • Visitar l’espai i comprovar l’equip/material necessari per a la posada en escena. És responsabilitat de l’artista disposar de tot el material el dia de l’actuació/exposició
 • Reunir-se amb el responsable de l’espai i la resta d’artistes amb la finalitat de millorar l’organització i garantir la fluïdesa del programa.
 • Ajudar a l’espai en cas de necessitat per a condicionar el lloc de posada en escena abans i després de l’actuació/exposició.
 • Donar difusió a Benimaclet conFusión a través dels seus propis canals.
 • Cedir a Benimaclet conFusión els drets d’imatge de les seues actuacions en l’esdeveniment així com permetre eventualment la difusió dels materials audiovisuals proporcionats a través d’aquesta convocatòria per a finalitats divulgatives i promocionals.

4. Condicions de participació per als espais.

 • L’espai es compromet a respectar en tot moment les activitats dels i les artistes que acull.
 • D’acord amb els principis i els valors d’aquest esdeveniment, es fomenta la cura mútua entre artistes i espais.
 • Es promou no realitzar cap activitat  comercial durant els dies de les esdeveniments.
 • Pot apuntar-se a la convocatòria i albergar activitats qualsevol tipus d’espai. Els comerços poden deixar el seu local a les mateixes condicions que qualsevol altre espai sempre que durant l’esdeveniment no realitzen cap activitat comercial.
 • En cas de voler realitzar activitat comercial, es realitzarà una aportació econòmica que anirà destinada a un pot comú per a la creació d’una acció que revertisca en benefici del barri i la comunitat de Benimaclet. A aqueix mateix pot el confusió es compromet a aportar el 100% del que recapta amb les guardioles durant l’esdeveniment.
 • Distingim tres tipus d’espai:
  1. Espais sense activitat ecònomica durant el conFusión
   • No és necessari fer cap aportació econòmica
   • Reben una aportació simbòlica d’un màxim de 10€/dia en concepte de despeses procedents dels estalvis del conFusión. Té l’opció de donar aquesta quantitat al pot comú.
  2. Espais que tenen activitat económica (bars, restaurants, etc.) i volen continuar exercint-la durant el conFusión.
   • Han d’aportar una contribució econòmica de 150€ al pot.
  3. Espais que normalment no tenen cap activitat económica (cases particulars, associacions, etc.), però que volen exercir-la durant el conFusión.
   • Han d’aportar una contribució econòmica de 50€ al pot
   • Son responsables de disposar dels permisos legals necessaris per a realitzar l’activitat econòmica en qüestió
   • L’activitat econòmica ha d’estar subjecta al principi d’economia col·laborativa i sostenible (productes ecològics, artesanals…)
 • En participar en la convocatòria, les persones responsables de l’espai accepten un acord de responsabilitat i col·laboració amb el conFusión: la responsabilitat dels esdeveniments albergats en l’espai recau sobre les persones responsables d’aquest espai, mentre que l’organització es fa responsable dels esdeveniments en les zones públiques.
 • El/la responsable d’un espai, en voler participar, entra a ser part de l’organització de l’esdeveniment. És la seua tasca i responsabilitat assegurar-se que tots els artistes assignats contacten i visiten l’espai abans del 6 d’octubre.
 • Encara que pot ser que el conFusión dispose de voluntaris que supervisen les activitats en els espais participants, és imprescindible la presència d’un responsable de l’espai durant les hores d’obertura al públic.
 • Un espai pot presentar una programació pròpia a realitzar durant els dies del conFusión. Aquesta programació ha de ser presentada a través de la convocatòria i complir amb les bases establides.
 • Els espais es comprometen a donar difusió de l’esdeveniment a través dels seus propis canals i a exposar el seu cartell identificatiu en un lloc visible al públic durant l’esdeveniment.
 • Tots els espais seran de lliure accés durant els seus respectius horaris de participació.

5. Participació d’institucions i grans organitzacions.

 • El conFusión és de les persones i per a les persones. Per tant, la participació de les institucions i de les grans organitzacions formals està limitada a casos puntuals (depenent de la naturalesa del contingut de la proposta). No obstant açò, qualsevol, com a individu o grup d’individus, independentment de la seua participació o suport a una institució o organització formal, pot concórrer a la convocatòria a l’una que tots els altres.

6. Compromisos de l’organització

 • L’organització es compromet a difondre i a respectar els principis del conFusión.
 • L’organització es compromet a escoltar i a fer sempre el màxim que pot per a ajudar a les persones participants, intentant mantenir sempre una actitud positiva i constructiva enfront de qualsevol tipus de dificultat.
 • L’organització es compromet a ser transparent i sincera en tot moment. Com cada any, després de l’esdeveniment, es farà públic i es comunicarà el balanç econòmic de tot el procés.
 • L’organització es compromet a donar difusió a l’esdeveniment i a dur a terme el seu desenvolupament en el respecte del barri i de tots els seus participants.
 • Durant l’horari de menjar dels dos dies de l’esdeveniment, l’organització es compromet a organitzar un espai de trobada on artistes i espais estan convidats per a menjar alguna cosa junts i conéixer-nos més a fons.
 • L’organització es compromet a trobar hostalatge en cases del barri i voltants per a totes aquelles persones participants que vénen des de fora de València i ho necessiten.
 • L’organització es compromet a invertir el 100% dels donatius que recapta amb les guardioles durant l’esdeveniment en una acció comunitària en benefici del barri de Benimaclet.

7. Altres consideracions

 • El conFusión és completament gratuït, no es cobra entrada i els assistents disposaran de tota la programació en www.orfheo.org
 • El conFusión es finança econòmicament a través dels benefici dels donatius obtinguts l’any anterior i de diferents ajudes públiques (en concepte de participació, inclusió, cultura, etc.). És un esdeveniment sense ànim de lucre: els diners recaptats són invertits íntegrament en els costos d’organització i millora de la qualitat de l’esdeveniment.
 • Els patrocinadors són totes la persones que fan possible el conFusión, oferint el seu temps, dedicació, obres, i recursos materials (incloent els espais).